Flower Vase "KoiKuchi"


 Shouchikudou Kosuge

Top View