Rattan Flower Vase "SuGomori"


1980's

Shouchikudou Kosuge